Oljefyring blir forbudt fra 2020, mange skifter til varmepumpe

Erstatt oljefyren med varmepumpebilde

Fra 2020 blir det forbudt å bruke olje eller parafin til oppvarming av bolig og en omfattende utfasing er i gang. Over 100.000 boliger har oljefyr som primær energikilde, over 200.000 bruker parafinkamin, alle disse må bytte til en alternativ varmekilde .

Forbudet er en del av satsingen får redusere klimagassutslipp i Norge. De fleste olje- og parafinbaserte anlegg i Norge er over 30 år, har lav effektivitet. Fyringskostnadene er derfor høye for svært mange. I tillegg kommer risikoen for lekkasje. Er anlegget gammelt er risikoen for lekkasje ofte stor. Skulle du være så uheldig å få en lekkasje kan opprydningskostnadene bli ubehagelig høye, noen har betalt over 1 million for opprydding etter lekkasje. Det er med andre ord bedre å skifte anlegg så snart som mulig. Eventuelle planer om å oppgradere det gamle anlegg skal du med andre ord la ligge.

 

Hvilke fordeler har en varmepumpe framfor oljefyring?

En varmepumpeløsning betyr miljøvennlig oppvarming og for de fleste sterkt reduserte oppvarmingskostnader. De fleste oljefyringsanlegg kan på en enkel måte skiftes ut. Hvor mye du vil spare vil variere og avhenger av flere faktorer. Ta kontakt med en lokal forhandler for å diskutere ulike løsninger.

Økt komfort

Varmepumpeanlegg er driftssikre og robuste og gir jevn varme over tid, til en gunstig kostnad. Å bytte ut oljefyren med en varmepumpe vil derfor gi både økt komfort samt både lavere oppvarmings- og vedlikeholdskostnader.

 

Søk om støtte fra Enova

Enova tilbyr ulike støtteordninger for deg som vil investere i mer miljøvennlig og energieffektiv oppvarming. Du kan få støtte både til selve investeringen samt til kvalifisert rådgivning. Rådgiveren analyserer og vurderer løsningen du har i dag og setter opp en tiltaksplan som foreslår hvilke tiltak og endringer du bør gjøre. Rådgiveren vil også energimerke boligen.

Boligen plasseres i en energiklasse avhengig av oppvarmingsløsning samt energitapet, dvs hvor mye varme som slipper ut av huset. Plassers huset i en god, dvs lav, energiklasse vil det ha en positiv påvirkning for prisen på huset ved et salg. I følge ny statistikk fra eiendomsmeglere oppnår energiøkonomiske hus bedre salgspriser enn andre hus og det forventes at denne trenden vil bli forsterket i framtiden ( i følge Enova er 1 av 3 nordmenn villig til å betale mer for en bolig med et godt energimerke.

 

Hvor lenge varer en varmepumpe

Avhengig av merke og kvalitet samt vedlikehold er varigheten fra 15 til 25 år.

 

Ta ansvar for miljøet!

Energiproduksjon ved hjelp av olje medfører økt global oppvarming og dårligere luftkvalitet. Dette er bakgrunnen for det økte politiske fokus på å redusere CO² utslippene, og derigjennom etableringen av Enovas støtteordninger. Som nevnt tidligere er det også riksiko for akutt forurensing ved lekkasjer i tank- og rørledninger. Oljefyring forurenser lokalt gjennom utslipp av skadelige nitrogenforbindelser og sot. Fjerner du oljefyren bidrar du derfor til økt livskvalitet i nærområdet.

Bytt oljefyren med varmepumpe og bli en miljøvinner du også!

Her er flere grunner for å installere varmepumpe.

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar