Pris på varmepumpe

Pris pa varmepumpe11

Hva koster en varmepumpe? Utvalget av produsenter og modeller er stort og det er ikke lett å få en oversikt over priser og hva en varmepumpeløsning vil koste deg, det er mange faktorer som spiller inn.

 

Pris oversikt for de ulike varmepumpe teknologiene:

Luft/luft : 12.000 – 35.000 kr.

Veske/vann : 75.000 – 225.000 kr

Luft/vann : 50.000 – 170.000 kr

Berg : 175.000 – 300.000 kr

Ventilasjonspumpe: 25.000 – 50.000 kr

Dette er veiledende priser inkludert standard montering. Prisene bestemmes av boligtype, varmepumpemodell, anleggets kapasitet og forhold rundt rør- og elektisk arbeid.

Luft/luft pumpen er i de fleste tilfeller ukomplisert å montere og det kommer ikke store ekstra kostnader i tillegg. Totalprisen for de større og mer kompliserte løsningene vil variere i forhold til flere faktorer. Velger du et anlegg basert på sjøvarme vil forholdene rundt uteanlegget påvirke prisen. Velger du bergvarme må det bores brønn og her kommer grunnforhold og tomtens plassering og tilgjengelighet inn.

 

Bytte fra oljefyr

Dette er Vær oppmerksom på at prisene er cirka priser. Ved bytte fra oljefyr til varmepumpe vil man ha ekstra kostnader forbundet med sanering av eksisterende oljefyringsanlegg.

 

Ikke tenk kun på pris

For de fleste er målet med å installere varmepumpe å spare penger. Den rimeligste løsningen kan friste, men er ikke løsningen den riktige for din bolig og ditt behov kan du risikere at du ikke sparer penger i det hele tatt. Viktige parameter er varmeeffekt og årsvarmefaktor. Det er derfor viktig at du investerer i en løsning som vil gi de resultater du ønsker å oppnå.

 

Få hjelp

Du bør involvere fagfolk på et tidlig stadium. Seriøse leverandører hjelper deg å beregne lønnsomheten i prosjektet og gir deg gode råd om forholdet pris, kostnad og gevinst.

 

Hva inkluderer normal montering?

De fleste priser du finner på internett og hos forhandlere inkluderer normal montering av varmepumpen. Hva den enkelte leverandør legger i bgrepet normal montering vil variere noe, men stort sett vil det inkludere følgende:

– 4 meter rør mellom inne- og utedel

– Montering av innedel på vegg

– Elektrisk kabel mellom delene med strømuttak

– Boring i trevegg

– Stativ for utedel

– Myke dempere i gummi

– Slange for drenering

– Deksel og beskyttelse

– Test og igangkjøring av varmepumpen

 

Arbeid som ikke omfattes av standerdprisene er ofte:

– Tillegg for kjøring over lengre avstander

– Rørsystemet må forlenges

– Boring i murvegger og kanaler

– Kjerneboring

– Dreneringsløsninger

– Overbygg til varmepumpens utedel

– Tilpassede festeløsninger, inne og ute

– Arbeid på det elektriske anlegget

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar