Hvorfor bør du installere varmepumpe?

Hvorfor installere varmepumpebilde

Målet med en varmepumpe er å gi en behagelig oppvarming av boligen og lavere strømforbruk- og utgifter.

 

Installeringen medfører en kostnad, men er en god investering. Med lavere strømutgifter tjener de fleste raskt inn investeringskostnaden.

Du får bedre inneklima

Varmepumpen sørger for at inneluften i boligen er i bevegelse. Det betyr at varmen spres effektivt i boligen. Du unngår kalde kroker og rom som ligger langt fra varmekildene. Om sommeren fungerer den som kjøleanlegg. Enkelte modeller har også filter for å rense luft for støv og pollen.

Du sparer energi

Målet for det fleste er å spare energikostnadene. Reduksjonen i strømforbruket avhenger av flere faktorer og varierer fra bolig til bolig. De fleste sparer mellom 30-70 % av strømmen som brukes til oppvarming av boligen.

Du sparer penger

En varmepumpe leverer varme til en tredjedel av prisen sammenliknet med kun elektrisk oppvarming. Det du sparer på lavere strømutgifter, er med på å gjøre investeringen lønnsom. Lønnsomheten er naturligvis avhengig av boligens størrelse, utforming, oppvarmingssystem, type og forutsetninger for installering i naturen rundt der boligen ligger.

Du sparer miljøet

Miljøhensyn er et godt argument for å velge varmepumpe som varmekilde. Selv om vi produserer mye strøm i Norge må vi allikevel importere store mengder for å dekke etterspørselen, særlig vinterstid. Problemet er at den strømmen vi importerer kommer fra atomkraftverk og sterkt forurensende kullkraftverk i ulike deler av Europa. Bruk av varmepumper vil derfor redusere behovet for import av strøm, noe som er et positivt bidrag til miljøregnskapet på kloden.

Snart 1 million varmepumper

I Norge er det så langt solgt ca 750.000 varmepumper, ifølge Bjørn Birkeland ved Prognosesenteret. Ca 600.000 boliger (36%) har installert. Ca 90% av pumpene er av typen luft/luft. 76% av salget er nyinstallasjoner, ca 10% erstatningssalg. Salget følger strømprisene, noe som forklarer nedgangen i salget fra 2011 til 2012.

Økt utskiftning

Gjennomsnittlig levetid på ca 12 år. Det betyr at erstatningssalget i løpet av få år vil bli betydelig. I følge Prognosesenteret vil det i 2020 være behov for utskifting av 40.000 enheter.

 

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar