Forbud mot åpne peiser i Bergen

I Bergen innføres det fyringsforbud for ikke-rentbrennende ovner fra januar 2021. Forbudet gjelder også åpne peiser.

Fra 2021 blir det altså forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen. Flere andre byer har vurdert tilsvarende forbud, blant annet Oslo. Mange innbyggere lurer på hva det innebærer for dem og hva det betyr for den enkelte. Kort fortalt betyr det at dersom du har en ovn som er installert før 1998, er du sannsynligvis nødt til å bytte den dersom du har tenkt å fyre i den fremover.

Les mer her