Bergvarmepumpe gir deg stabil varmetilgang

Bergvarmepumpe

Hvilke fordeler har en bergvarmepumpe?

Bor du i et stort hus og har et stort behov for energi kan en bergvarmepumpe være en god investering. Varmefaktoren ligger mellom 3 og 5, det betyr at du disponerer 3-5 KW til oppvarming med et strømforbruk 1 KW (varmepumpens forbruk). Varmefaktoren synker jo høyere temperatur du ønsker, pumpens kapasitet er begrenset. Derfor passer bergvarmepumpe godt i varmesystemer hvor temperaturen er lav, for eksempel gulvvarme. Det anbefales ikke å bruke bergvarme til å varme opp varmtvannstanken, man når ikke de temperaturer som kreves.

Varmen i berg og fjell er veldig konstant og er derfor en veldig stabil og pålitelig varmekilde uten store temperatursvingninger. Varmetilgang og kostnader blir derfor forutsigbare. I tillegg har anlegget lang levetid og høy driftssikkerhet. En bergvarmepumpe har også en positiv innvirkning på boligens verdi. Varmen spres i boligen gjennom vannvarmesystemet, en investering i en slik løsning vil derfor kun være lønnsom om du allerede har vannbasert gulvvarme eller vannradiatorer.

 

Bergvarmepumpe – til hvilken pris??

Det kan koste mye å installere en bergvarmepumpe. Startinvesteringen ligger på rundt 100.000 kroner. I tillegg kommer kostnadene med boring av hull i berget. Kostnaden for dette vil variere avhengig av hvor hardt fjellet er samt hvor dypt og bredt det må bores. Dybden avhenger av hvor stort energibehov du har, samt klimaet du bor i. Er klimaet kaldt, f.eks i Finnmark, vil det være mindre varme lagret i berget, derfor må det bores dypere, noe som påvirker kostnadene.

 

Når blir investeringen lønnsom?

Energiforbrukets størrelse er den viktigste faktoren for om en investering i bergvarmepumpe er lønnsom. Forbruket bør ligge på minimum 20.000 kWh per år, helst over 30.000 kWh. Det er viktig å ikke overdimensjonere pumpen. Det holder med en varmepumpe på 6 KW får dekke et energikonsum på 25.000 kWh. På svært kalde dager trenger du tilleggsvarme fra en annen varmekilde. Det er rimeligere enn å kjøpe en kostbar varmepumpe som dekker maksbehovet, men som ikke utnyttes resten av året.

 

Lekkasjefare

Det er i teorien en fare for at vesken i et bergvarmeanlegg ved en lekkasje kan lekke ut i grunnvannet. Det kan derfor enkelte steder være påkrevd med en avklaring med lokale myndigheter. Dette vil leverandøren du kontakter kunne hjelpe deg med.

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar