Bergvarmepumpe gir deg stabil varmetilgang

Bergvarmepumpe gir deg stabil varmetilgang

Hvilke fordeler har en bergvarmepumpe?

Bor du i et stort hus og har et stort behov for energi kan en bergvarmepumpe være en god investering. Varmefaktoren ligger mellom 3 og 5, det betyr at du disponerer 3-5 KW til oppvarming med et strømforbruk 1 KW (varmepumpens forbruk). Varmefaktoren synker jo høyere temperatur du ønsker, pumpens kapasitet er begrenset. Derfor passer bergvarmepumpe godt i varmesystemer hvor temperaturen er lav, for eksempel gulvvarme. Det anbefales ikke å bruke bergvarme til å varme opp varmtvannstanken, man når ikke de temperaturer som kreves.

Varmen i berg og fjell er veldig konstant og er derfor en veldig stabil og pålitelig varmekilde uten store temperatursvingninger. Varmetilgang og kostnader blir derfor forutsigbare. I tillegg har anlegget lang levetid og høy driftssikkerhet. En bergvarmepumpe har også en positiv innvirkning på boligens verdi. Varmen spres i boligen gjennom vannvarmesystemet, en investering i en slik løsning vil derfor kun være lønnsom om du allerede har vannbasert gulvvarme eller vannradiatorer.

 

Bergvarmepumpe – til hvilken pris??

Det kan koste mye å installere en bergvarmepumpe. Startinvesteringen ligger på rundt 100.000 kroner. I tillegg kommer kostnadene med boring av hull i berget. Kostnaden for dette vil variere avhengig av hvor hardt fjellet er samt hvor dypt og bredt det må bores. Dybden avhenger av hvor stort energibehov du har, samt klimaet du bor i. Er klimaet kaldt, f.eks i Finnmark, vil det være mindre varme lagret i berget, derfor må det bores dypere, noe som påvirker kostnadene.

 

Når blir investeringen lønnsom?

Energiforbrukets størrelse er den viktigste faktoren for om en investering i bergvarmepumpe er lønnsom. Forbruket bør ligge på minimum 20.000 kWh per år, helst over 30.000 kWh. Det er viktig å ikke overdimensjonere pumpen. Det holder med en varmepumpe på 6 KW får dekke et energikonsum på 25.000 kWh. På svært kalde dager trenger du tilleggsvarme fra en annen varmekilde. Det er rimeligere enn å kjøpe en kostbar varmepumpe som dekker maksbehovet, men som ikke utnyttes resten av året.

 

Lekkasjefare

Det er i teorien en fare for at vesken i et bergvarmeanlegg ved en lekkasje kan lekke ut i grunnvannet. Det kan derfor enkelte steder være påkrevd med en avklaring med lokale myndigheter. Dette vil leverandøren du kontakter kunne hjelpe deg med.

 

SB

You might also like

Varmepumpe 0 Comments

Varmepumpehus er viktig og har en lav pris

Skal du montere en varmepumpe som henter luft utenfra slipper du ikke unna utedelen. Utedelen har en svært viktig funksjon og må du må legge til rette for at den

Varmepumpe 0 Comments

Sjøvarmepumpe – for deg som bor ved sjø eller vann

Sjøvarmepumpe kan være en god oppvarmingsløsning. Forutsetningen er at boligen ligger i nærhet til sjø eller vann. Huset må ikke være plassert helt i vannkanten, det holder med at tomten

Varmepumpe 0 Comments

Jordvarmepumpe – god løsning for deg med stor tomt

Jordvarmepumpen er lik løsningene med berg- og sjøvarme. Varmefaktoren er også den samme og ligger på mellom 3 og 5. Du slipper å bore hull i grunnen, men en installasjon

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!