Nye regler for installasjon av varmepumpe

Nye regler for installasjon av varmepumpebilde

Fra 1. september 2013 er det forbudt å installere varmepumpe selv.

Forbudet gjelder både montasje, demontering, reparasjon og service. Alt arbeid skal utføres av F-gass sertifisert montør.

Det er gode grunner som ligger til grunn for de nye reglene. Mange monterer varmepumpen feil og oppnår ikke den optimale effekt. I tillegg kommer også et forsikrings- og garantiaspekt. Produktet får gjerne skylden, men årsaken er ofte feil montering. I en forsikringssak vil forsikringsselskapet forlange bevis for at installeringen er utført av en godkjent montør før forsikringen utbetales.

Farlig reparasjon

Reglene gjelder også reparasjoner. Å montere eller demontere er uansett risikofylt. Pumpen inneholder gass under høyt trykk og et uhell kan gi både brann– og frostskader.

F-gasser

Det er også et mål å redusere utslippene av F-gasser.  F-gassen er samlet i en lukket krets og denne gassen skal ikke lekke ut i atmosfæren. F-gass er en samlebetegnelse for gasser av typen HFK. Dette er drivhusgasser som bidrar til global oppvarming.

De nye reglene vil redusere antall useriøse aktører. Mange huseiere har fått store problemer og ekstra kostnader som følge av dårlig utført arbeid og dårlig med reklamasjonsmuligheter.

Bransjen oppfordrer deg til å kreve bevis på at installatøren er sertifisert og kan fremvise et personlig F-gass sertifikat.

 

Les også:

Viktige spørsmål og svar

Varmepumpe på hytta?

Ny rekord i årsvarmefaktor

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar