Boligsalg – Er det lettere å selge boliger med varmepumpe?

Lettere a selge boliger med varmepumpebilde11

 

Installering av varmepumpe kan være en svært god investering. I tillegg til lavere energikostnader mens du bor i huset vil du den dagen huset skal selges kunne oppnå større interesse fra markedet, noe som betyr flere interessenter og høyere pris.

 

Varmepumpe øker verdien på boligen

En undersøkelse blant meglere i Norges Eiendomsmeglerforbund (Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight ) viser at varmepumpe er den energikilden som i størst grad påvirker interessen for boliger til salgs.

At en bolig har installert varmepumpe er populært både i forhold til økende miljøbevissthet blant folk samt lavere energikostnader. En varmepumpe anses som en økonomisk og effektivt oppvarmingsløsning. 800 eiendomsmeglerne fra hele landet har deltatt i undersøkelsen.

Vedfyring kommer på andreplass med tanke på økt popularitet ved salg. Deretter følger elektrisitet, fjernvarme og jordvarme på de neste plassene. Minst populært er løsninger basert på pellets og olje.

Vedfyring har dype røtter i den norske folkesjela og er noe mange boligkjøpere tar med i vurderingen av boliger. Ny teknologi har gjort vedfyring både mer effektiv og miljøvennlig enn tidligere. Fyring med olje derimot betraktes som kostbart og lite miljøvennlig og er det minst populære oppvarmingsalternativet i følge undersøkelsen.

Store regionale forskjeller 

Undersøkelsen, som har svar fra hele landet, viser forskjeller på hvordan boligkjøperne vurderer de ulike oppvarmingsalternativene. I Oslo er fjernvarme det mest populære løsningen. På Vestlandet er det mest populært med elektrisitet, i Trøndelag scorer varmepumper høyest og i Nord-Norge er det ved og varmepumpe som er foretrukket. Disse regionale forskjellene bestemmer av mange faktorer som tradisjon og klima samt i hvilken grad løsninger som er tilgjengelig. Fjernvarme er for eksempel ikke tilgjengelig utenfor byene.

Elektrisitet er den mest utbredte varmekilden

I følge nye tall fra Statistisk sentralbyrå har 47 % av norske boliger elektrisitet som viktigste oppvarmingskilde. 30 % har varmepumpe og vannbåren varme og 21 % har ved eller pellets som viktigste kilde.

Nye tall fra viser at det i dag er 47 prosent som har elektrisitet som den viktigste oppvarmingskilden i boligen, mens 30 prosent svarer at de har vannbåren varme eller varmepumpe som viktigste oppvarmingskilde og uten at det er kartlagt hva som er selve energikilden. I alt 21 prosent har ved, pellets eller åpen peis som viktigste oppvarmingskilde.

Undersøkelsen (Meglerinnsikt) gjennomføres regelmessig blant medlemmene i Norges Eiendomsmeglerforbund. Formålet er å levere relevant og viktig informasjon til de ulike aktørene i boligmarkedet.

Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund og Statistisk sentralbyrå

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar