Luft – Luft

Hvordan fungerer luft til luftbilde

Hvordan fungerer en luft til luft varmepumpe?

Vi starter med å friske opp gamle fysikk kunnskaper.
Det er spesielt to fysiske lover som gjør er aktuelle.

1. Gass som utsettes for trykk – utvikler varme
2. Gass som mister trykk – avkjøles

Det er også viktig å vite at kuldemediet (gassen R-410A) som benyttes har et kokepunkt på minus 51 grader celsius ved havoverflaten.

Dette betyr at kuldemediet R-410A holder seg flytende ved en temperatur under minus 51 grader celsius. Over 51 grader går den over til gassform. R-410A er miljøvennlig og ikke brennbar.

Vi skal nå gå gjennom kretsløpet, trinn for trinn, se bildet.

1
Kuldemediet starter sin reise i utedelen. Uteluften dras inn og føres gjennom små rør, lik en bilradiatoren, en vifte blåser uteluften gjennom ”radiatoren”. Dermed
blir kuldemediet, som befinner seg i rørene, påvirket av temperaturen på uteluften.
Er uteluften varmere enn 51 grader celsius vil den varme opp gassen og den vil begynne å koke. Likt vann som koker, vil også denne gassen fordampe og skape et trykk. Trykket fører til at gassen blir enda varmere.

2
Ved hjelp av en kompressor økes trykket ytterligere og temperaturen stiger.

3
Når kuldemediet (gassen) kommer inn til innedelen av pumpen har den en
temperatur på mellom +40 til +90 grader. Innedelen virker også som en ”radiator” og gassen passerer gjennom flere små rør i et kabinett som inneluften blåses gjennom. Ved å passere rørene blir inneluften oppvarmet.

4
Når kuldemediet (gassen) har passert innedelen, kommer den videre til en
ventil som reduserer trykket på gassen. Når trykket reduseres går temperaturen ned.
Gassen blir da avkjølt til under sitt kokepunkt (-51 grader) og går over i flytende form. Kuldemediet (gassen) er nå blitt kald og er i stand til å hente varme fra uteluften.