Viktige begrep

Viktige begreperbilde

Her er de viktigste begrepene for varmepumpe

Varmefaktor – COP (Coefficient of Performance)

COP angir forholdet mellom pumpens avgitte effekt i varme og tilført effekt. Hvis pumpen bruker 1 kWh og produserer 2 kWh er COP verdien 2. De kraftigste varmepumpene har en COP på over 5,5. Det betyr at pumpen produserer/gir deg 5,5 ganger så mye tilbake, i forhold til hva den bruker. COP-verdier er oppgitt ved +7grader utetemperatur, og +20grader innetemperatur. Dette er viktig og være klar over, COP endrer seg i takt med endringer i temperaturen ute og inne, og det er store forskjeller mellom de ulike modellene.

Årsvarmefaktor («års-COP», også kalt «SCOP»)

SCOP betyr Seasonal Coefficient Of Performance ( Årsvarmefaktor). SCOP beskriver varmefaktoren en varmepumpe klarer å produsere over et helt år under gitte og faste forutsetninger. Høy årsvarmefaktor betyr lavere strømforbruk og lavere strømregning. Varmeeffekt Angir hvor mye varme pumpen produserer under gitte forutsetninger. Varmeeffekt oppgis i kilowatt (kW). 1 kW = 1.000 watt. Varmeeffekten vil synker med synkende utetemperatur.

Energiklasse

Energiklassen oppgis på alle nye varmepumper. Jo høyere energiklasse, dess mindre er strømforbruket. Her er skalaen: A+++ SCOP ≥ 5,10 A++ 4,60 ≤ SCOP < 5,10 A+ 4,00 ≤ SCOP < 4,60 A 3,40 ≤ SCOP < 4,00

NORDIC

Betegner varmepumper som er laget for kalde og tøffe vinterklimaer. I praksis betyr dette at pumpene slites mindre i kalde perioder samt at de inneholder software som optimaliserer varmeproduksjonen i kalde perioder.

EER

Angir forholdet mellom pumpens avgitte effekt i kjøling og tilført effekt. 4,0 i EER betyr at pumpen produserer 4 kW kjøling for hver kW den konsumerer.

SEER

Angir forholdet mellom pumpens avgitte effekt i kjøling og tilført effekt over en kjølesesong. SEER er den nye klassifiseringen som gjelder alle varmepumper.

Inverter

Betyr at varmepumpen leverer varme trinnløst på ulike hastigheter. Alternativet er varmepumper som går på on/off. De fleste varmepumper har inverter.

R410A

Dette er kuldemediet (gassen) som sirkulerer i varmepumpen og transporterer varme. R410A er det mest effektive og miljøvennlige kuldemediumet for varmepumper.

 

Les også:

Hvorfor installere varmepumpe?

Viktige spørsmål og svar om varmepumper

Hvor bør luft til luft varmepumpen plasseres?

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar