Slik får du bedre inneklima med avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumpe luft ventilasjon

Et godt inneklima i en bolig forutsetter at luften skiftes ut kontinuerlig, boligen må ventileres. Ventilasjonen hindrer fukt og tilfører oksygen. Et dårlig inneklima vil kunne medføre store helseplager. Luftutskiftningen skjer vanligvis på en naturlig måte gjennom ventiler og luftkilder som vinduer, dører, peis og sprekker/åpninger i konstruksjonen. Dette gjelder spesielt for trehus. Et eldre trehus vil ha enda bedre ventilasjon, huset ”puster”.

 

Avtrekksvarmepumpe hindrer varmelekkasje og unødvendige energikostnader

Problemet med denne type ventilasjon er at huset har en betydelig varmelekkasje, særlig på vinterstid. Det betyr høyere energikostnader. I tillegg kan kald trekk være et problem.

 

Nye regler for varmeisolering

Nye hus må oppfylle strenge krav til isolering for å redusere energiforbruket. I et nytt hus er det praksis ingen ”luftlekkasjer”. Dette fører til lite varmetap, men det oppstår utfordringer med luftkvaliteten innendørs, huset puster ikke. For å sikre et godt inneklima stilles det strenge krav til luftutskiftingen. Den enkleste løsningen er en avtrekksvifte. Den trekker ut luft, men også varme. For å unngå at varmen forsvinner kan du montere en avtrekksvarmepumpe.

 

Hvordan fungerer en varmepumpe med avtrekk?

Poenget med denne løsningen er å ta vare på varmen i luften som skal skiftes ut og å tilbakeføre denne til boligens oppvarming. Dette skjer ved at en vifte suger ut luft fra boligens våtrom. Dette skaper et undertrykk som trekker luft fra resten av boligen mot våtrommene. Ny luft suges inn i boligen gjennom ventiler i ytterveggene. På denne måten ventileres boligen. Den oppvarmede luften føres i kanaler til varmepumpen og gjenvinnes der. Varmen distribueres fra varmepumpen ut i boligen via varmtvann eller i boligens radiatorsystem. Merk at luft fra kjøkkenviften ikke kan anvendes pga fettavlagring i system og kanaler.

 

1. Uteluft kommer inn i huset.

2. Luften suges mot rom i huset med avtrekksvifte.

3. luften sukes inn i ventiler som er koblet til luftkanaler som fører til pumpen.

4. Kjøkken har et separat avsugsystem, denne luften kan ikke benyttes.

5. Avtrekksvarmepumpe er ofte koblet til en elpanne.

6. Varmt vann distribueres ut i huset.

7. Returvannet går tilbake.

8. Fra elpannen går luften ut av huset (med en temperatur på ca 4 grader).

 

Plasskrevende luftkanaler og ventiler

Avtrekksvarmepumpe krever plass til luftkanaler og ventiler. Derfor passer ikke denne løsningen for alle hus. På nye nye hus er denne løsningen vanlig og er godt integrert og skjult i husets konstruksjon.

 

Kald luft trekkes inn i boligen – et problem

Avtrekksvarmepumpen krever kontinuerlig ventilering. En negativ effekt er at kald luft trekkes inn boligen. Jo mer varme du ønsker, jo mer luft trekkes inn. På vinterstid kan dette bli et problem. Siden kald luft er tyngre enn varm luft blir den kalde luften liggende langs gulvet. Les mer om hvordan varmepumpen påvirker oss.

 

Hva med effekt og pris på varmepumpen?

Effekten ligger på de ulike modellene ligger på mellom 1,5 og 5 kW. I følge bransjen kan man forvente en energisparing på 2-6.000 kW. En større bolig med god isolering kan oppnå en energisparing på opptil 10.000 kW. Prisen ligger på mellom kr 20.000 og 60.000. I tillegg kommer installasjon og tilleggsutstyr. På nye boliger kan en avtrekkspumpe løsning erstatte flere komponenter i varme/klima anlegget og derigjennom bli en gunstig løsning. For ettermontering i eldre hus vil kostnadene variere veldig fra hus til hus, avhengig av mange forhold. En befaring med en lokal forhandler vil gi svar på mange spørsmål.

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar