Varmepumpen må rengjøres

Varmepumpen ma rengjores11

Oppnå maksimal effekt og lang levetid på varmepumpen

Du må du sørge for jevnlig rens og vedlikehold. Konsekvensene av å neglisjere dette kan bli store, og kostbare.

I følge bransjen er det mange som slurver med vedlikeholdet. Varmepumpen fungerer greit og får lite oppmerksomhet. Effekten vil etter hvert bli redusert, inntil pumpen slutter å fungere. Når og i hvilken grad dette skjer avhenger bla av støvsituasjonen rundt pumpen.

 

Rens filtrene

Innedelen av luft/luft varmepumper har to luftfiltre, et permanent og et som kan skiftes. Begge disse filtrene må støvsuges med jevne mellomrom. Hvis dette ikke gjøres vil støv tette igjen filtrene og redusere effekten, varmluften kommer ikke gjennom. Inneklimaet vil også kunne lide fordi pumpen ikke lenger renser luften effektivt.

 

Hvordan renser du?

Filtrene rengjøres ved hjelp av støvsuger. Filtrene er lett tilgjengelige på de fleste modeller. Ett av filtrene er et utskiftbart engangsfilter som må skiftes med jevne mellomrom. Hvor ofte varierer fra produsent til produsent. Hvor ofte du bør støvsuge filtrene avhenger av hvor mye støv og forurensning du har i huset. Her må du prøve deg fram. Start med å støvsuge hver 14 dag. Er det lite støv på filtrene kan du forlenge intervallet.

 

Ikke glem utedelen

Det er viktig å holde det ryddig rundt pumpens utedel. Spesielt på høsten med løv annet rask og rot som kommer med vind og uvær. Suges dette inn kan du få problemer, både med selve utstyret og med effekten. Utedelen har ingen filter som må støvsuges.

 

Kontroll av gassen

Gassen (R410A) er fundamental i pumpens funksjon. Mangler gassen fungerer ikke systemet. Derfor er det viktig at du får fagfolk til å sjekke varmepumpen med jevne mellomrom, dette bør du ikke gjøre selv. Gassen inneholder mye CO2 og er miljøskadelig. Den er ikke farlig for mennesker. Bransjen anbefaler en grundig service hvert annet år. Servicen består av en grundig rengjøring av innedelen (filtrene fanger ikke opp all forurensningen). Utedelen sjekkes for skitt og urenheter. Behovet for service vil variere fra hus til hus. I nærheten av en vei med mye støv vil det være et mye større behov for service enn om varmepumpen ikke belastes av stor forurensning.

 

Hva med luft/vann løsninger?

Vedlikehold er viktig også for denne typen pumper. Det som kommer i tillegg er kontroll av rørsystemet for vannsirkulasjonen. Har du et nytt anlegg og rørsystem er behovet for vedlikehold mindre enn om du har koblet deg på gamle radiatorer og rør. Et eldre rørsystem vil kunne inneholde rust, og det tåler ikke varmepumpene. Slike anlegg bør derfor sjekkes med jevne mellomrom. Les mer om bytte fra oljefyr til varmepumpe.

Diskuter dette med en lokal leverandør.

Les mer om å installere varmepumpe på hytta

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar