Kan du stole på tester av varmepumper?

Kan du stole pa varmepumpe testerbilde11

Er en test av varmepumpe til å stole på?

 

Mange varmepumper markedsføres som vinnere av ulike tester, ”best i test”. Hvem utfører disse testene og hva er egentlig testet?

Selv om en betydelig andel av Norske hustander har installert varmepumpe er det ikke noen organisert testing av disse produktene i Norge. De testene det ofte refereres til er utført i Sverige eller Danmark. I Sverige er det Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  som tester, i Danmark Teknologisk Institut. Det er ofte de samme modellene som selges i de skandinaviske land, derfor er det i utgangspunktet ikke noe problem at det ikke gjennomføres tester i Norge.

Testene utføres av seriøse og velrenommerte offentlige institusjoner som det er all grunn til å stole på. Når det gjelder selve testene og hvordan de utføres blir ting litt mer komplisert.

Tester ikke alle modeller og merker

Testene gjennomføres med et utvalg modeller og merker og dekker ikke hele utvalget innen et segment. Problemet er at produsentene må betale for å få sine modeller med i testen. Dette kan være en alvorlig svakhet ved noen av testene. Hvor relevant er testen om ikke de viktigste modellene er med?

Best i test?

Når du skal forholde deg til en varmepumpe som vinner en test, best i test, må du derfor se nærmere på hvilke modeller som har deltatt i testen. Hvis ikke risikerer du å gjøre et feil og dårlig valg. Det har vært kjørt kampanjer med modeller som har blitt ”best i test”, så viser det seg i ettertid at det kun var èn eller to modeller med i testen (dette gjelder ikke tester utført ved Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Teknologisk Institut i Danmark).

Kun luft-luft pumpene testes

Av praktiske årsaker er det kun luft-luft modeller som testes. Her er det et stort utvalg av modeller og merker og testene kan utføres uten at kostnadene blir urimelig høye. Andre løsninger som luft-vann, vann-vann og berg-vann pumpe er det umulig å teste uten å bruke uforholdsmessig store ressurser. Dette er kompliserte løsninger som består av flere bestandeler som fungerer sammen i et system.

Er testing en oppgave for Enova?

Enova er en stor aktør innen energisparing i Norge og er sterkt engasjert i å få norske husholdninger til å velge energiøkonomisk gode løsninger, f.eks varmepumper. Blant annet gir Enova økonomisk støtte. Mange aktører i bransjen etterlyser større innsats fra Enova når det gjelder organisert testing av varmepumper. Enova har ingen konkrete planer om selv å utføre tester, men arbeider med et prosjekt for å finansiere tester utført av andre aktører.

Sjekk Enovas støtteordninger

Svanemerket sier ingenting om pumpens effektivitet

Det finnes over 30 varmepumper på det norske markedet som er merket med Svanemerket. Dette merket fokuserer kun på miljøgevinsten, ikke på pumpens effekt og andre viktige forhold for å kunne velge den beste varmepumpen for ditt behov. Svanemerket garanterer at varmepumpen ikke er en ”miljøversting”, dvs. at den ikke består av miljøskadelige materialer, at den er lekkasjesikker osv.

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar