Sjøvarmepumpe – for deg som bor ved sjø eller vann

Sjøvarmepumpe

Sjøvarmepumpe kan være en god oppvarmingsløsning. Forutsetningen er at boligen ligger i nærhet til sjø eller vann. Huset må ikke være plassert helt i vannkanten, det holder med at tomten grenser mot sjøen/vannet. Varmefaktoren er 4-5, det betyr at 1 kWh investert gir 4-5 kWh tilbake.

Hva innebærer en installasjon av sjøvarmepumpe?

Installasjonen er en omstendelig prosess. Du trenger ikke bore hull som med bergvarmepumpe, men du må grave en dyp dike mellom boligen og sjøen. Dette for å beskytte slangen samt hindre frostskader på vinteren. Slangen legges fra huset og ut på vannet og fylles med en blanding av vann og et antifrostmiddel ( ofte etanol ). Deretter senkes slangen ned til bunnen ved hjelp av vekter.

Hvilke er fordelene med sjøvarme?

Denne løsningen er like effektiv som bergvarmepumpe. Fordelen er at du slipper utgiftene til boring i fjellet. Vann er også en stabil og forutsigbar varmekilde og et riktig montert anlegg av høy kvalitet har en lang livslengde.

Bakdeler?

Den største bakdelen er kravet til boligens beliggenhet, tomten må ligge ved sjø/vann. I tillegg stilles det krav til energi innholdet i sjøen/vannet der du bor. Det er ikke alltid at det inneholder tilstrekkelig energi til å varme boligen. Er vannet stillestående eller har lite bevegelse vil det oppstå problemer med is på slangen på vinteren. Dette har store konsekvenser for varmeuttaket. En lokal leverandør kan beregne dette og gi råd om sjøvarmepumpe er en god løsning for deg. Du er avhengig av at boligen har vannbasert oppvarming, å konvertere til dette vil bli veldig dyrt.

Viktig å tenke på!

På grunn av is-problemer på vinters tid er det viktig at slangen legegs på bunnen og sikres ved hjelp av tunge vekter. Det som holder den nede og fast på sommeren er ikke nødvendigvis tilstrekkelig på vinteren. Det er også viktig at slangen er godt beskyttet i vannkanten hvor påkjenningen kan bli stor. Bunne hvor slangen ligger måp være flat og ikke ha skarpe steiner.

Husk også at du må merke med tydelige skilt at det ikke oppstår skader fra anker og båter.

 

SB

 

 

You may also like...

Legg igjen en kommentar