Luftvarmepumpe – hvilke typer finnes og hvordan virker de?

Luftvarmepumpefungerer

Luftvarmepumper er en effektiv form for oppvarming av en bolig. Tradisjonell oppvarming, som panelovner, omvandler elektrisitet til varme i forholdet 1:1. Det betyr at settes ovnen på 1 KW forbruker den 1 KW elektrisitet og produserer 1 KW varme. Elektrisitet er energi av høy kvalitet, varme er energi av lav kvalitet (varmen forbrukes og kan i utgangspunktet ikke brukes videre). Å bruke 1 KW elektrisitet for å produsere 1 KW varme kan derfor betegnes som ressurssløsing.

Det er her varmepumpen fyller en funksjon, den sørger for at elektrisiteten omvandles i et mer effektivt forhold enn 1:1. Sagt på en annen måte brukes elektrisiteten som en innsatsfaktor i en maskin (pumpe) som produserer varme. Hvor mye varme man får ut av en enhet elektrisitet kalles varmefaktoren. Varmepumpene på markedet har en varmefaktor på 2 til 5. Det betyr at ved å bruke 1 KW til varmepumpen, får du varme tilsvarende 5 KW tilbake. Det sier seg selv at her er det  penger å spare.

Luftvarmepumpe | hvordan fungerer den

Luft-luft varmepumpe

Det finns tre typer luftvarmepumper. Luft-luft typen er den mest solgte og den som er enklest å montere. Funksjonen er den samme som et omvendt kjøleskap, varme hentes fra innsiden og flyttes til utsiden.  Luftvarmepumpen derimot tar varmen utenfra og flytter den innendørs. Varmluften blåses inn på ett sted og spres utover i boligen. Er huset stort eller har mange rom (krongelete inndeling) vil det kunne være behov for flere varmepumper. Du kan regne med at varmen reduseres ca èn grad for hvert rom du fjerner deg fra varmekilden.  Denne typen fungerer også som aircondition og kjøler luften, nyttig om sommeren.

Luft-vann varmepumpe

Fungerer på samme måte som luft-luft, dvs at varmen hentes fra luften ute. Forskjellen er at luft-vann løsningen overfører varmen til boligens vannvarmesystem, f.eks radiatorer, gulvvarme og varmtvannstank. Fordelen er at man reduserer kostnadene til oppvarming av vann. Bakdelen er at pumpen ikke kan reverseres, dvs brukes til kjøling.

Avtrekkspumpe

Her kommer varmen fra luften som forlater huset. Det finnes mye energi i luft som har en temperatur på + 20 grader og en effektiv avtrekksvarmepumpe kan trekke så mye varme fra luften at den har en temperatur på kun -15 grader når den forlater huset. Denne løsningen kan benyttes som eneste varmekilde om huset er et nullenergihus. Hvis ikke er det som oftest behov for en varmekilde i tillegg.

Hvilken type skal du velge?

Luftvarmepumper er rimelige i innkjøp og kan installeres enkelt. Prisen ligger mellom 15 -60.000 kroner, avhengig av styrke, boligens størrelse og montering. Installasjonen er enkel og det kreves ikke grunnboring eller graving. Energi fra uteluft er gratis og finnes i ubegrensede mengder. I tillegg vil en luft-luft løsning ha et positivt innvirkning på inneklimaet. Denne typen varmepumper er følsomme for temperatursvingninger og leverer ikke tilstrekkelig varme til en stor bolig som kan kreve installasjon av to eller flere pumper.

Både luft-luft og luft-vann varmepumper trenger hjelp fra en tilleggskilde når temperaturen kryper ned mot minus 20 grader. Enkelte produsenter leverer pumper tilpasset kalde klima. Vær også oppmerksom på pumpens lydnivå og plassering i forhold til dette.

Les mer om kjølefunksjon på varme dager

 

SB

 

You may also like...

Legg igjen en kommentar