Lager varmepumper mye støy?

Lager varmepumper mye stoy11

Støynivået på varmepumper varierer og er avhengig av mange faktorer.

 

Hvilken type varmepumpe, hvilket merke, plassering og hvordan den er montert er avgjørende. Det er ofte slik at de billigste modellene lager noe mer støy enn de noe dyrere. Avstanden til nærmeste nabo er også avgjørende for dine valg.

 

Vann/vann varmepumpe

Dette er den type som lager minst lyd, i de fleste tilfeller vil den være helt stillegående.  Vann/vann pumpen utnytter varmen fra naturlige vannkilder, i hovedsak grunnvann og sjøvann. Vannet pumpes inn i husets vannbårne varmesystem. Pumpen er vanligvis plassert i et eget rom og lager derfor ingen støy verken inne i eller utenfor huset. Selve sirkulasjonen av vannet inne i huset gjennom radiatorer og rør i gulv/vegger skaper heller ingen støy.

 

Luft/luft varmepumpe – støy fra både innedel og utedel

Ny og bedre teknologi har redusert støynivået fra luft/luft pumper betydelig sammenlignet med noen år tilbake. Variasjonen er stor mellom de ulike modeller og merker. Det er derfor viktig å finne ut hvor mye lyd den enkelte modell lager, dette er informasjon du finner hos produsentene eller hos din lokale forhandler. Utedelen til både luft/vann og luft/luft varmepumper lager noe støy. Derfor er plasseringen viktig. Med riktig plassering kan støysjenansen reduseres bortimot 100%. Unngå derfor å plassering nært soveromsvinduer, eller nær naboens hus. Bor du i en leilighet eller i et rekkehus må du ta hensyn til de rundt deg, i et borettslag vil det ofte være regler for plassering av utstyr som varmepumper. Det er også viktig med god planlegging for å unngå plagsom støy fra innedelen. Husk også at lydnivået endrer seg i forhold til utetemperatur. Jo mer varmepumpen må yte, jo mer støyer den.

SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut   og den svenske institusjonen Energimyndigheten  har målt støynivået på en del av de varmepumpene som finnes i handelen i dag. Vær oppmerksom på at tallene viser maksimal støy, noe som ikke alltid er relevant fordi en riktig dimensjonert og montert varmepumpe sjelden vil jobbe med maksimalt turtall.

 

Støymåling av utedelen

Utedelen inneholder en stor propell-lignende vifte (aksialvifte). Samtlige testede utedeler produserer i gjennomsnitt ca 62 dB(A) ved maksimalt hastighet. Av de modeller som selges i dag er IVT Nordic Inverter 09 LR-N den minst støyende (56 dB(A)). Toshiba Daiseikai Polar 35 var modellen med mest støy (69 dB(A)). Ser man hvert merkene under ett viser testene at Panasonic i snitt har lavest støynivå (61,4 dB(A)) mens Toshiba-modellene (63,3 dB(A)) støyer mest ved maksimalt hastighet. Disse tallene må taes med en klype salt pga produsentenes ulike modellporteføljer.

 

Støymåling av innedelen

Innedelen inneholder en vifte ( tverrstrømvifte). Modellene i testen hadde et gjennomsnittlig lydnivå på 57 dB(A) ved maksimalt hastighet.  IVT Nordic Inverter 09 LR-N var den mest stillegående (54 dB(A)). Toshiba Daiseikai Polar 35 hadde høyest støynivå med 60 (dB(A)).

 

Når blir støy plagsomt?

Hvor høyt er f.eks 60 desibel? Måleenheten desibel sier kun noe om støyens styrke, ikke noe om støyens karakter. Noe lyder er mer irriterende enn andre. Kjenner du noen som har varmepumpe kan det være en ide å høre på deres inne- og utedel. Skru på maks effekt og se om det er et nivå du kan leve med. Du kan også oppsøke en lokal forhandler og få en støydemonstrasjon av de modellene du vurderer.

Kilde: SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut og Energimyndigheten  

 

Søk om støtte til varmepumpe

Bytt ut oljefyren

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar