Jordvarmepumpe – god løsning for deg med stor tomt

Jordvarmepumpe

Jordvarmepumpen er lik løsningene med berg- og sjøvarme. Varmefaktoren er også den samme og ligger på mellom 3 og 5. Du slipper å bore hull i grunnen, men en installasjon er allikevel krevende. Slangen som skal hente energien fra jorden må graves ned til et dyp på mellom 1 og 1,5 meter.

Jordvarmepumpe krever stor tomt

Jorden lagrer ikke store mengder energi, derfor krever denne løsningen et stort areal som kompensasjon. For en ”normal” boligstørrelse kreves det et område på ca 650 kvadratmeter. Installasjonen krever at du graver opp i praksis hele arealet, området må derfor beplantes om igjen etter installasjonen.

Hvilke er fordelene?

Sammenlignet med bergvarme slipper du kostbar boring i grunnen, du slipper også krav om nærhet til sjøen. Det er også enkelt å vedlikeholde og reparere anlegget.

Hva med bakdelene med jordvarmepumpe?

Gravejobben er stor. Å krave en grøft på en meters dyp i tilstrekkelig lengde innebærer å flytte på ca 7000 m3 med masse. Er huset under bygging og tomten uferdig er det enklere enn om du må grave opp en etablert plen og hage. Det kan også bli en utfordring med frost og tele i bakken. Telen kan heve jorden rundt slangen og lage en ujevn overflate på planen. I tillegg vil temperaturen i bakken reduseres som følge av varmen som hentes ut. Dette vil igjen kunne ha konsekvenser for plan og planter.

Har du planer om å installere jordvarmepumpe er det første du må få sjekket er om tomten er stor nok til å kunne dekke boligens energibehov. Det neste er å hente inn pris på gravearbeidet.

Hva er prisen på en varmepumpe?

Søk om støtte

 

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar