Hvem kan få vrakpant i Bergen kommune ?

Ildsted 2

Du som har et ildsted som ikke er rentbrennende, kan søke (ildsteder som åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner installert før 1998).
Ordningen gjelder i hele Bergen kommune.

Tilbudet gjelder kun for søkere som har skiftet ut ildstedet sitt etter 1. august 2017.

You may also like...

Legg igjen en kommentar