Hva bør du tenke på før du kjøper varmepumpe?

Hva bor du tenke pa for du kjoper varmepumpe1

Ved- eller pelletsovn? Panelovner, oljefyr eller fjernvarmeanlegg?

Hva er problemet med den løsningen du har i dag? Høye strømregninger, dårlig funksjonalitet, utslitte ovner? Er anlegget gammelt og bør skiftes ut? Det kan gi unødvendige kostnader å fortsette å bruke et lite effektivt system. Tar anlegget stor plass, f.eks en oljefyr? Å installere varmepumpe vil løse mange av disse problemene og gi deg både komfort og lavere kostnader.

 

Hva med energikostnadene?

De fleste bytter til varmepumpe for å spare energikostnader. Regn ut ditt snittforbruk og kostnad over en lengre periode, gjerne tre – fire år. Det kan fort bli misvisende å bruke tallene fra siste milde vinter.

 

Hvilket behov har du?

Viktige parameter: – antall etasjer, åpningen mellom de og hvordan er rominndelingen – antall kvadratmeter – spesielle forhold som stor takhøyde og boligens form. – har du svømmebasseng kan det kobles opp mot varmepumpen – planer om utbygging eller ombygging – hvilket energibehov har huset? – hvor mange bor i boligen? – hvor mye varmt vann konsumeres?

 

Hvilken varmekilde skal du velge?


Luft:
Enkleste løsning og installasjon. Krever ingen boring eller større inngrep. Ikke like effektivt som f.eks et jordvarmeanlegg, men billigere.

Jord: En slange legges i en slynge på rundt en meters dyp på tomten. Du må grave en del, men du slipper å bore.

Berg: Stabil varmekilde som mange velger. Du må bore ett eller flere hull i fjellet ved boligen.

Sjø: Veldig enkel og effektiv løsning om boligen ligger nære vannkanten eller ved en elv. En slange plasseres på bunnen av vannet og du slipper å bore eller grave.

 

Krav til tomten

En løsning basert på jordvarme stiller krav til tomten rundt huset. Tomten må være ca 400 kvm ( for en 8kw pumpe). En bergvarmeløsning krever at tomten er tilgjengelig for boring. Det må også være tilstrekkelig plass for plassering av varmepumpens utedel. Hvilken eventuell løsning har naboene? Har naboen en bergvarmepumpe må det være en avstand mellom hullene du borer og naboens hull på ca 20 meter. Veldig trangt og flere nærliggende boliger har bergvarme kan man kompensere avstanden på 20 meter ved å bore dypere eller på skrå.

 

COP – effektfaktoren

COP betyr Coefficient Of Performance og er et begrep som sier hvor mye varme pumpen produserer i forhold til hvor energi den tilføres. Har varmepumpen en COP på 2 vil det si at for hver kilowatttime pumpen bruker produserer den to kilowatt tilbake. COP verdien varierer med forskjellen mellom inne- og utetemperaturen. Er forskjellen stor, f.eks ved sterk kulde, vil COP verdien være mindre, det er mindre varme å hente. COP verdien angis basert på et eksakt driftsforhold, f.eks 0°/ 30°, dvs når pumpen skal levere 30° ved en utevarmeteperatur på 0°. Årsvarmefaktoren Det interessante for deg er hvilken COP pumpen har gjennom et helt år med ulike temperaturer. Dette kalles årsvarmefaktoren. De fleste produsentene oppgir denne og her kan forskjellene være store.

 

Les også:

Hvorfor installere varmepumpe?

Slik velger du varmepumpemontør

Nye regler for installasjon av varmepumpe

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar