Enova lanserer nye støtteordninger for varmepumpe

Enova lanserer nye støtteordninger for varmepumpe

Gjennom Enova får du nå tilgang til nye støtteordninger for energisparing og oppvarmingsløsninger for din bolig.

Du kan søke støtte både til sentralt varmestyringssystem, solfanger, utskifting av oljekjel og omlegging fra elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme.

 

Enova endrer støtteprogrammet for husholdningene.

Nå dekkes 50 % av kostnadene for å engasjere energirådgiver i forbindelse med utarbeidelse av energiattest og tiltaksplan. I tillegg støttes energi rehabilitering av boligen med inntil kr 125.000,-. Kravet er at boligen ikke har en energiløsning basert utelukkende på fossilt brensel eller strøm alene.

Det nye støtteprgrammet legger til rette for å kunne kombinere flere ulike energitiltak. For varmepumpløsninger gis det støtte til å kombinere solfangeranlegg ( inntil kr 10.000 i støtte ) og styringssystem for vannbåren varme ( inntil 4.000 i støtte).

 

Her er de nye satsene:

Erstatte oljekjel med solenergi og varmepumpe
Kr 35.000

Valg av solenergi og varmepumpe når varmeanlegget skiftes til et vannbasert system
Kr 30.000

Utskifting av oljekjele til fornybar energiløsning, dvs luft/vann eller vann/vann varmepumpe
Kr 25.000

Omlegging til vannbasert system med varmepumpe
Kr 20.000

Installere solenergi/varmepumpe i eksisterende anlegg med el-kassetteller kombibreder
Kr 20.000

Installere enkeltstående solanlegg
Kr 10.000

Les mer på Enovas hjemmesider

 

Nyttige ord og uttrykk relatert til varmepumpe

 

SB

You might also like

Varmepumpe 0 Comments

Varmepumpehus er viktig og har en lav pris

Skal du montere en varmepumpe som henter luft utenfra slipper du ikke unna utedelen. Utedelen har en svært viktig funksjon og må du må legge til rette for at den

Varmepumpe 0 Comments

Sjøvarmepumpe – for deg som bor ved sjø eller vann

Sjøvarmepumpe kan være en god oppvarmingsløsning. Forutsetningen er at boligen ligger i nærhet til sjø eller vann. Huset må ikke være plassert helt i vannkanten, det holder med at tomten

Varmepumpe 0 Comments

Jordvarmepumpe – god løsning for deg med stor tomt

Jordvarmepumpen er lik løsningene med berg- og sjøvarme. Varmefaktoren er også den samme og ligger på mellom 3 og 5. Du slipper å bore hull i grunnen, men en installasjon

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!