Bruk varmepumpen som kjøleaggregat på varme sommerdager.

Varmepumper med kjolefunksjonbilde11

De fleste varmepumper, også billige modeller, kan produsere kulde i tillegg til å produsere varme.  Avhengig av hvor mye kjøling du har behov velger du mellom aktiv og passiv kjøling.

Hvordan fungerer varmepumpens kjølefunksjon?

Har du et stort behov for kjøling velger du aktiv kjøling. Dette foregår ved å snu varmekretsløpet. Varmen trekkes ut av varmesystemet og overføres til varmekilden, dvs luft eller grunn.  Kondensatoren fungerer som en fordamper og overfører varmen i rommet til kjølemiddelet. Kjølemiddelet/gassen blir deretter ført til kondensatoren og derfra til varmeveksleren, som avgir varmen den har hentet fra rommene. Aktiv kjøling gir stor effekt men krever mer strøm enn passiv kjøling.

Naturlig avkjøling som krever lite energi

Når romtemperaturene på varme dager ligger over temperaturene i luften ute eller grunnen, kan du bruke varmepumpen til naturlig avkjøling. Denne funksjonen er veldig enkel og krever lite strøm.

Ved passiv kjøling fungerer varmepumpen uten kondensatoren. Varmen transporteres via kjølemediet til varmeveksleren. Temperaturen på væskene blir utjevnet. Passiv kjøling krever lite energi fordi sirkulasjonspumpene har et lavt strømforbruk.

Hva med varmtvannet når pumpen anvendes som kjøleaggregat?

Begge kjølemetodene påvirker ikke muligheten til å tilberede varmtvann.

Er dette sløsing med energi?

I følge leverandørene er strømforbruket ved å anvende varmepumpen som luftkjøler svært lavt. For de eller fleste vil en slik bruk ikke overstige kr 200/år. Pumpene jobber med lav intensitet fordi temperaturforskjellene er små. På sommeren skal pumpen skape en temperaturdifferanse på 5-6 grader, på vinteren kan det fort bli 30-40 grader på kalde dager.

Reduser støvbelastningen

Allergikere har mye å tjene på å slippe kraftig utlufting for å redusere en høy innetemperatur. Pumpene har også en luftrensende funksjon som gir mindre støvbelastning innendørs.

 

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar