vrakpant

Ildsted 2

Hvem kan få vrakpant i Bergen kommune ?

Du som har et ildsted som ikke er rentbrennende, kan søke (ildsteder som åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner installert før 1998).Ordningen gjelder i hele Bergen kommune.Tilbudet gjelder kun for søkere som har skiftet ut ildstedet sitt etter 1. august 2017.

Ildsted

Søke vrakpant på eldre ildsteder

1. januar 2021 innføres forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune. Har du et slikt ildsted må det skiftes ut eller sikres mot bruk. Du mottar vrakpant på 5 000 kroner ved å bytte det ut med et miljøvennlig alternativ. Dette bidrar til bedre luftkvalitet og økt brannsikkerhet.Søk...