vedlikehold

Varmepumpen ma rengjores11

Varmepumpen må rengjøres

Oppnå maksimal effekt og lang levetid på varmepumpenDu må du sørge for jevnlig rens og vedlikehold. Konsekvensene av å neglisjere dette kan bli store, og kostbare.I følge bransjen er det mange som slurver med vedlikeholdet. Varmepumpen fungerer greit og får lite oppmerksomhet. Effekten vil etter hvert bli redusert, inntil pumpen...