oljefyr

Pris pa varmepumpe11

Pris på varmepumpe

Hva koster en varmepumpe? Utvalget av produsenter og modeller er stort og det er ikke lett å få en oversikt over priser og hva en varmepumpeløsning vil koste deg, det er mange faktorer som spiller inn. Pris oversikt for de ulike varmepumpe teknologiene:Luft/luft : 12.000 – 35.000 kr.Veske/vann : 75.000 – 225.000...

Varmepumpen ma rengjores11

Varmepumpen må rengjøres

Oppnå maksimal effekt og lang levetid på varmepumpenDu må du sørge for jevnlig rens og vedlikehold. Konsekvensene av å neglisjere dette kan bli store, og kostbare.I følge bransjen er det mange som slurver med vedlikeholdet. Varmepumpen fungerer greit og får lite oppmerksomhet. Effekten vil etter hvert bli redusert, inntil pumpen...